Tüm dünyada yeni süreç

Akıllı İmalat” denilen kavram Endüstri 4.0 ‘ın temelini oluşturuyor. Akıllı imalat; üretkenliği, üretim performansını, enerji kullanım optimizasyonunu, run-time karar mekanizmalarını, esnek, kolay, izlenebilir ve kendini denetleyebilir, diğer katmanlarla dijital network ile haberleşen bir yapıyı barındırıyor. Yapay zeka, robot teknolojisi ve nesnelerin interneti ile dikey entegrasyonu, diğer katmanlar ile yatay entegrasyonu içeriyor. Bu sanayi devrimine, ülke olarak en kısa sürede adapte olmamız, dünya çapında rekabet edebilmek için çok önemli. Tam Otomasyon ve katmanlar arası entegrasyon kavramı ile nitelikli ve eğitimli iş gücünü buluşturmak bu yapının en önemli detayları. Bunun bilincinde olan bir Türkiye, dünya için önemli bir teknoloji üreticisi haline gelebilir.

Bunun yeni dünya düzeninde, ülkemiz için çok önemli bir fırsat olduğunu anlamak zorundayız. Anlaş Otomasyon olarak geliştirdiğimiz depo otomasyonu ve üretim yönetimi sistemi yazılım çözümlerimiz; yeni nesil teknolojileri, OCR, sensör ve makinalarla haberleşme ve dijital network protokollerini desteklemektedir.

Ayrıca; nitelikli işgücü için, danışmanlık ve eğitim hizmetlerimizle, Müşterilerimizin, “akıllı imalat” için sistem standardını oluşturuyoruz.